Kulatý stůl Priority rozvoje pro Českou republiku v kontextu vyjednávání o Cílech udržitelného rozvoje

  • Fórum pro udržitelný rozvoj 2016
  • Cíle udržitelného rozvoje se týkají nás všech
  • "Rada vlády pro udržitelný rozvoj by neměla existovat, protože ta věc, kterou řeší, by měla být absolutní samozřejmostí." Martin Rota

Lidé

Příroda

Ekonomika