Články

První rok Agendy 2030

Vydáno: 1. 11. 2016 - 00:00

Uplynul rok od doby, kdy byl přijat přelomový dokument udržitelného rozvoje – Agenda 2030. Tento akční plán stanovuje tzv. Cíle udržitelného rozvoje, jež musí lidstvo v příštích 15 letech splnit, má-li být zachována dlouhodobá prosperita. Jsou tyto cíle reálné? Máme šanci je splnit?

Již o tom není pochyb – Pařížská dohoda, schválená vloni počátkem prosince, co nevidět vstoupí v platnost.

V udržitelném rozvoji není vždy snadné se vyznat. Proto je potřeba jej studovat. V článku proto podáváme přehled odpovídajících oborů a škol, na nichž to je možné.

Letošní cena UNESCO za vzdělávání pro udržitelný rozvoj byla slavnostně předána laureátům z Kamerunu, Japonska a Velké Británie.

Pro chytrou a udržitelnou mobilitu

Vydáno: 21. 9. 2016 - 14:31

Letošní kampaň Evropského týdne mobility, letos propagující myšlenku chytré a čisté mobility jako posilujícího faktoru silné ekonomiky, proběhla v evropských městech a obcích ve dnech 16. – 22. září.

Stránky