Články

Česká republika v roce 2030?

Vydáno: 16. 8. 2016 - 14:42

K formulaci rozvojových priorit ČR můžete přispět i vy!

Pomozte nám zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Poraďte nám, kam máme směřovat naše úsilí v příštích patnácti letech.

Informace jsou základním předpokladem pro udržitelné chování a jednání. Koncepty informační společnosti a udržitelného rozvoje se proto prolínají a doplňují.

Nahradíme mazání těla krémy s UV filtry zase pokrývkou hlavy a lehkým oděvem, tak jako to dělali naši předkové? Vyměníme vůni parfémovaného spreje za prostou vůni čistoty? Kosmetika totiž není vždycky úplně bezpečná.

Anthony Giddens

Riziková či udržitelná budoucnost?

Vydáno: 19. 7. 2016 - 14:48

Riziko podle britského sociologa Anthonyho Giddense předpokládá společnost, která se aktivně snaží odtrhnout od své minulosti, což je podle něj základní charakteristika moderní průmyslové civilizace, rizikem v postmoderní společnosti se

Jak ukončit chudobu?

Vydáno: 12. 7. 2016 - 00:00

Odstranění extrémní chudoby je jedním z Cílů udržitelného rozvoje. Jeho splnění nebude jednoduché. Pomoci k tomu ovšem mohou informační a komunikační technologie.

Stránky