Články

Chůzí k udržitelnému rozvoji

Vydáno: 8. 7. 2016 - 15:12

Pravidelná chůze je jednou z nejlepších prevencí mnoha onemocnění, navíc k ní není třeba žádné vybavení, nezvyšuje tak ekologickou stopu. Přesto není příliš populární.

Rodinův Myslitel přemýšlí o budoucnosti přemýšlení

Imaginace pro udržitelný život

Vydáno: 2. 7. 2016 - 15:17

„Žij, jako kdybys  měl zítra zemřít. Uč se, jako kdybys měl žít navždy.”

Mahatma Gandhi

O potravinách se mluví stále víc. Velký důraz je kladen na to, co jíst. Často se ale opomíjí důležitý aspekt zdravého životního stylu – jíst přiměřeně.

Jak nakrmit hladové?

Vydáno: 20. 6. 2016 - 00:00

Zajištění udržitelné potravinové produkce patří mezi zásadní výzvy udržitelného rozvoje. Správná aplikace moderních technologií tomu může pomoci.

Vidí děti budoucnost udržitelně?

Vydáno: 10. 6. 2016 - 01:00

To, jak si děti představují budoucnost, není důležité jen pro ně, ale vzhledem k tomu, že se jedná o naši společnou budoucnost, i pro generace současné a budoucí,

Stránky