Články

Perry Alagappan

Finančně přístupný vynález amerického středoškoláka může do roku 2030 zajistit bezpečnou vodu miliónům lidí v rozvojových zemích.  

Zasněně hledět do budoucnosti byl ov 50. letech módní.

V padesátých letech minulého století se na Moravě s velkou slávou začala pěstovat rýže. Soudruzi uvažovali i o bavlně, tabáku, kožešinových prasatech a banánech. Proč taky ne? Žilo se přece v období mýtů typu „Poručíme větru, dešti!“.

Jsou efektivnějšími nástroji pro boj se změnou klimatu adaptační nebo mitigační opatření?

O tom, jak se klimatická změna jeví v současném vědeckém poznání, diskutovali začátkem května odborníci z různých oborů.

Budoucnost znamená systémové úspory energie a využití moderních technologií.

Známe vítěze Projektů roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2015, soutěže, která podporuje modernizace v našem teplárenství, zaměřené na šetření energiemi a zlepšování životního prostředí.

Spotřební meze ad absurdum

Nevratná spotřeba lidstva má svoje meze.

Lidstvem využívané materiálové zdroje a jejich toky mapuje výzkumný projekt rakouského vědeckého fondu FWF. Výzkum hledá způsob, jak předejít drastickému snížení kvality života na přelidněné planetě.

Stránky