Články

Zasněně hledět do budoucnosti byl ov 50. letech módní.

V padesátých letech minulého století se na Moravě s velkou slávou začala pěstovat rýže. Soudruzi uvažovali i o bavlně, tabáku, kožešinových prasatech a banánech. Proč taky ne? Žilo se přece v období mýtů typu „Poručíme větru, dešti!“.

Jsou efektivnějšími nástroji pro boj se změnou klimatu adaptační nebo mitigační opatření?

O tom, jak se klimatická změna jeví v současném vědeckém poznání, diskutovali začátkem května odborníci z různých oborů.

Budoucnost znamená systémové úspory energie a využití moderních technologií.

Známe vítěze Projektů roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2015, soutěže, která podporuje modernizace v našem teplárenství, zaměřené na šetření energiemi a zlepšování životního prostředí.

Spotřební meze ad absurdum

Nevratná spotřeba lidstva má svoje meze.

Lidstvem využívané materiálové zdroje a jejich toky mapuje výzkumný projekt rakouského vědeckého fondu FWF. Výzkum hledá způsob, jak předejít drastickému snížení kvality života na přelidněné planetě.

Monokultura přes celý horizont

Proč EU podporuje velkoinvestory na úkor malých zemědělců?

Končí miliardové dotace EU do zemědělství skutečně v těch správných rukou? Je agroprůmysl se svými megainvesticemi do monokultur skutečně tou nejlepší cestou k posilování globální potravinové soběstačnosti?

Stránky