Články

Intertropické konvergentní pásmo (ITCZ – Intertropical Convergence Zone)

Prognózy budoucího vývoje klimatu, jehož změna se očekává díky probíhajícímu globálnímu oteplování, se různí. Jedno je však jisté: S měnící se teplotou dochází k „posunu“ oblastí s vydatnými dešťovými srážkami.

Planetární meze

Planetární meze nebo překážky?

Vydáno: 27. 2. 2016 - 17:16

Koncepce planetárních mezí se může stát vhodným nástrojem při tvorbě řešení směřujících k udržitelnému rozvoji.

Znečištěný vzduch – globální zabiják

Vydáno: 24. 2. 2016 - 09:41

Po únorovém zasedání American Association for the Advancement of Science vyšla zpráva, podle níž ročně zemře přes 5,5 milionů lidí kvůli znečištěnému ovzduší.

Tání ledovců

Jak předcházet klimatickým změnám?

Vydáno: 14. 12. 2015 - 18:10

Problematika klimatické změny souvisí s řadou lidských činností, které přímo i nepřímo ovlivňuje.

Stránky