Články

Výzkum ovzduší v severozápadních Čechách pokračuje.

Proč je u teplických dětí vyšší výskyt alergických onemocnění a chronických bronchitid, než činí celorepublikový průměr? Proč je střední délka života lidí v severozápadních Čechách o dva roky nižší?

Bedřich Moldan

Rok 2015 je klíčovým pro mezinárodní aktivity směřující k udržitelnému rozvoji.

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Znečištění a nadměrné využívání oceánů ohrožuje nejen organismy, které v nich žijí, ale i pobřežní země. Čtrnáctý cíl se zabývá regulací jejich poškozování.

Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady

Tajemství zrychleného tempa klimatických změn, které zaznamenáváme v posledních desetiletích, je odhaleno. Podnebí ovlivňuje lidská činnost, konkrétně znečišťování životního prostředí, zejména ovzduší.

Stránky