Články

Logo Klimatické konference v Paříži

Akční program Lima – Paříž

Vydáno: 22. 11. 2015 - 13:00

Akční agenda Lima – Paříž představuje soubor opatření, která by měla urychlit stávající i budoucí spolupráci na podporu nové celosvětové dohody o změně klimatu, coby hlavního cíle 21. klimatické konference v Paříži (COP21), která proběhne na půdě OSN.

Ekologický projekt ZmapujTo.cz umožňuje občanům upozorňovat úřady na černé skládky. Úřady díky tomu mají mnohem lepší přehled a mohou je zároveň odstraňovat rychleji a efektivněji.

Černé skládky odolávají. Jak na ně?

Vydáno: 10. 11. 2015 - 00:00

Léto je víc než jiná roční období časem pro horské túry, procházky lesem, koupání v přírodě a cyklovýlety.  Bohužel se však při těchto relaxačních aktivitách stále často potkáváme s až nepochopitelně barbarskými černými skládkami. Můžeme se rozčilovat, ale máme také i jinou možnost.

Vertikální zahrada na Universidad del Claustro de Sor Juana v historickém centru Mexico City

Vnímejme město jako ekosystém a – pokud dobře pochopíme jeho fungování – nabídne nám nejen zdravější a estetičtější životní prostor, ale i významné energetické a ekonomické úspory.

Výzkum ovzduší v severozápadních Čechách pokračuje.

Proč je u teplických dětí vyšší výskyt alergických onemocnění a chronických bronchitid, než činí celorepublikový průměr? Proč je střední délka života lidí v severozápadních Čechách o dva roky nižší?

Stránky