Články

Budoucnost automobilismu

Vydáno: 1. 10. 2016 - 00:00

Evropský týden mobility a Den bez aut připomněly důležitost posílení alternativních druhů mobility. Je vůbec možné omezit rostoucí počet automobilů?

Současný rozvoj informačních a komunikačních technologií budí mnohé obavy, jejich vhodné využívání ale může sehrát klíčový význam na cestě k udržitelnému rozvoji.   

Mondragonská korporace - příklad alternativní formy podnikání

Už dnes existují formy vlastnictví, struktury a řízení podniků, jejichž cílem je spojovat ekonomický výsledek s pozitivním dopadem na společnost.

Co je to zelený produkční řetězec?

Vydáno: 23. 4. 2016 - 18:51

Lidský vliv na planetě vzrostl do takové míry, že je zapotřebí začít vnímat výrobu fundamentálně odlišným způsobem. Zinek zinku, dřevo dřevu, formaldehyd formaldehydu.

Lineární produkční řetězec

České podniky evidentně zaostávají v úsilí k ochraně klimatu. Změnit by to mohl nový český podpůrný program evidence a snižování uhlíkových emisí.

Stránky