Články

Rostliny zavlažuje kapkou po kapce systém plastových trubek, v pračkách i na záchodech protéká výhradně dešťová voda a na polích roste speciální suchomilné obilí. I tak by mohla vypadat česká realita za pár desítek let.

První rok Agendy 2030

Vydáno: 1. 11. 2016 - 00:00

Uplynul rok od doby, kdy byl přijat přelomový dokument udržitelného rozvoje – Agenda 2030. Tento akční plán stanovuje tzv. Cíle udržitelného rozvoje, jež musí lidstvo v příštích 15 letech splnit, má-li být zachována dlouhodobá prosperita. Jsou tyto cíle reálné? Máme šanci je splnit?

Letošní cena UNESCO za vzdělávání pro udržitelný rozvoj byla slavnostně předána laureátům z Kamerunu, Japonska a Velké Británie.

Současný rozvoj informačních a komunikačních technologií budí mnohé obavy, jejich vhodné využívání ale může sehrát klíčový význam na cestě k udržitelnému rozvoji.   

Česká republika v roce 2030?

Vydáno: 16. 8. 2016 - 14:42

K formulaci rozvojových priorit ČR můžete přispět i vy!

Pomozte nám zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Poraďte nám, kam máme směřovat naše úsilí v příštích patnácti letech.

Stránky