Články

Informace jsou základním předpokladem pro udržitelné chování a jednání. Koncepty informační společnosti a udržitelného rozvoje se proto prolínají a doplňují.

Anthony Giddens

Riziková či udržitelná budoucnost?

Vydáno: 19. 7. 2016 - 14:48

Riziko podle britského sociologa Anthonyho Giddense předpokládá společnost, která se aktivně snaží odtrhnout od své minulosti, což je podle něj základní charakteristika moderní průmyslové civilizace, rizikem v postmoderní společnosti se

Příklad stavby v duchu baubiologie

V německé a rakouské architektuře a stavebnictví se v posledních letech čím dál víc uplatňují principy baubiologie. Jde o moderní alternativní řešení vztahu člověka ke svému obydlí a jeho okolí.

Rodinův Myslitel přemýšlí o budoucnosti přemýšlení

Imaginace pro udržitelný život

Vydáno: 2. 7. 2016 - 15:17

„Žij, jako kdybys  měl zítra zemřít. Uč se, jako kdybys měl žít navždy.”

Mahatma Gandhi

Co je to příroda?

Vydáno: 26. 6. 2016 - 15:36

Definování přírody je důležité pro vytvoření vztahu a ochrany k ní. Nazírání na přírodu v čase značně variovalo.

Stránky