Články

Memento mori - dobrá strategie vnímání budoucnosti?

Je prospěšné si život plánovat?

Vydáno: 11. 5. 2016 - 15:30

Plánování života v kontextu udržitelného rozvoje.

Budoucnost je vždy nejistá a nejlepší způsob, jak ji předvídat, je ji vytvářet. Některé zdroje ale poukazují na to, jaká by mohla být.

Klimatické změny dopadají na všechny stejně. Někteří se s nimi ovšem vyrovnávají hůře. Mezi nejohroženější patří ti nejmenší.

Spotřební meze ad absurdum

Nevratná spotřeba lidstva má svoje meze.

Lidstvem využívané materiálové zdroje a jejich toky mapuje výzkumný projekt rakouského vědeckého fondu FWF. Výzkum hledá způsob, jak předejít drastickému snížení kvality života na přelidněné planetě.

Žijeme ve věku udržitelného rozvoje?

Vydáno: 19. 4. 2016 - 18:51

V dnešní době není nouze o pesimistické scénáře. Je však možné nalézt i pozitivní scénáře, které poukazují na to, že budoucnost nemusí být tak strašná, jak se někteří obávají.

Stránky