Články

Každoroční report pokroku směrem k udržitelnému rozvoji představuje skvělý zdroj dat i nástroj komunikace s veřejností.

Bedřich Moldan

Rok 2015 je klíčovým pro mezinárodní aktivity směřující k udržitelnému rozvoji.

Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady

Tajemství zrychleného tempa klimatických změn, které zaznamenáváme v posledních desetiletích, je odhaleno. Podnebí ovlivňuje lidská činnost, konkrétně znečišťování životního prostředí, zejména ovzduší.

 Jaký ekonomický růst je cestou k udržitelnému rozvoji?

Ekonomický růst je nezbytný pro současný socioekonomický model. Cíle udržitelného rozvoje apelují na jeho udržitelnou a inkluzivní podobu.

Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

Udržitelné a obnovitelné získávání a využívání energie je výzvou pro udržitelný rozvoj.

Stránky