Články

Již o tom není pochyb – Pařížská dohoda, schválená vloni počátkem prosince, co nevidět vstoupí v platnost.

Letošní cena UNESCO za vzdělávání pro udržitelný rozvoj byla slavnostně předána laureátům z Kamerunu, Japonska a Velké Británie.

Česká republika v roce 2030?

Vydáno: 16. 8. 2016 - 14:42

K formulaci rozvojových priorit ČR můžete přispět i vy!

Pomozte nám zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Poraďte nám, kam máme směřovat naše úsilí v příštích patnácti letech.

Informace jsou základním předpokladem pro udržitelné chování a jednání. Koncepty informační společnosti a udržitelného rozvoje se proto prolínají a doplňují.

Perry Alagappan

Finančně přístupný vynález amerického středoškoláka může do roku 2030 zajistit bezpečnou vodu miliónům lidí v rozvojových zemích.  

Stránky