Články

Cíl udržitelného rozvoje č. 3 - Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Jak zajistit zdravý život všem?

Vydáno: 28. 12. 2015 - 12:02

Zdravá společnost je základní determinantou udržitelného rozvoje. Mohou k ní přispět současné technologie?

Zpráva OSN monitoruje vývoj postavení žen ve světě a ukazuje, jaká politika by mohla vést k jeho zlepšení. Tato doporučení jsou relevantní i pro nás.

Tání ledovců

Jak předcházet klimatickým změnám?

Vydáno: 14. 12. 2015 - 18:10

Problematika klimatické změny souvisí s řadou lidských činností, které přímo i nepřímo ovlivňuje.

Summit OSN přináší naději

Summit OSN o udržitelném rozvoji

Vydáno: 8. 12. 2015 - 14:59

Výsledky Summitu jsou důležitým krokem na cestě k udržitelnému rozvoji, ta ale teprve začíná.

LOGO - Den stavebnictví COP21

O udržitelném stavebnictví na COP21

Vydáno: 7. 12. 2015 - 12:43

Budoucnost patří nízkoenergetické výstavbě

Na světové Klimatické konferenci v Paříži proběhl první Den stavebnictví. Konal se 3. prosince 2015 a jeho cílem bylo poskytnout příležitost k zesílení spolupráce mezi všemi členskými zeměmi.  

Stránky