Články

LOGO - Den stavebnictví COP21

O udržitelném stavebnictví na COP21

Vydáno: 7. 12. 2015 - 12:43

Budoucnost patří nízkoenergetické výstavbě

Na světové Klimatické konferenci v Paříži proběhl první Den stavebnictví. Konal se 3. prosince 2015 a jeho cílem bylo poskytnout příležitost k zesílení spolupráce mezi všemi členskými zeměmi.  

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje

Vydáno: 4. 12. 2015 - 14:59

Cíle udržitelného rozvoje jsou odpovědí Organizace spojených národů na globální problémy, do procesu jejich dosažení se zapojuje i Česká republika.

Logo kampaně HeForShe

Nerovnost pohlaví je jedním z nejhůře odstranitelných porušování lidských práv naší doby. Navzdory mnohaletému prosazování rovnosti žen a mužů, dívek a chlapců, se genderová nerovnost i nadále projevuje krutými způsoby po celém světě.

Vladimír Špidla

Rozhovor s Vladimírem Špidlou

Vydáno: 23. 11. 2015 - 16:04

Vládní politika se v období před rokem 2014 stavěla k problematice životního prostředí značně nihilisticky. Ať už šlo o implementaci environmentální politiky Evropské unie, či postoj k nezávislým domácím občanským a ekologickým iniciativám.
Logo Klimatické konference v Paříži

Akční program Lima – Paříž

Vydáno: 22. 11. 2015 - 13:00

Akční agenda Lima – Paříž představuje soubor opatření, která by měla urychlit stávající i budoucí spolupráci na podporu nové celosvětové dohody o změně klimatu, coby hlavního cíle 21. klimatické konference v Paříži (COP21), která proběhne na půdě OSN.

Stránky