Články

Logo Klimatické konference v Paříži

Ve dnech od 30. 11. do 11. 12. 2015 se v Paříži za účasti 50 tisíc delegátů uskuteční mezinárodní klimatická konference OSN. Jejím cílem je uzavření rámcové dohody pro přechod k ekonomikám s nízkými emisemi skleníkových plynů a omezení globálního oteplování.

Logo Klimatické konference v Paříži

Klimatická konference - co přinese?

Vydáno: 15. 11. 2015 - 00:00

Klima je zásadní rys, který ovlivňuje podobu společnosti. Řešení globální změny klimatu je proto důležitým krokem na cestě k udržitelnému rozvoji.

European Sustainable Development Network

Konference ESDN v Lucemburku se zabývala výzvami i možnostmi, které pro Evropu otevřelo zářijové přijetí Cílů udržitelného rozvoje.

Bedřich Moldan

Rok 2015 je klíčovým pro mezinárodní aktivity směřující k udržitelnému rozvoji.

Stránky