Články

Spotřební meze ad absurdum

Nevratná spotřeba lidstva má svoje meze.

Lidstvem využívané materiálové zdroje a jejich toky mapuje výzkumný projekt rakouského vědeckého fondu FWF. Výzkum hledá způsob, jak předejít drastickému snížení kvality života na přelidněné planetě.

Novinky ze světa bio produktů - Auma Obama vidí udržitelnost v individuální odpovědnosti

Novinky ze světa bio produktů

Vydáno: 21. 2. 2016 - 19:14

Na biopotravinářský veletrh míří každý rok víc lidí.

Dát firmám a institucím možnost vypracovat vlastní veřejně prospěšné závazky a řídit se jimi nezní jako zázračné řešení. Ve Finsku to ale funguje.

Vladimír Špidla

Rozhovor s Vladimírem Špidlou

Vydáno: 23. 11. 2015 - 16:04

Vládní politika se v období před rokem 2014 stavěla k problematice životního prostředí značně nihilisticky. Ať už šlo o implementaci environmentální politiky Evropské unie, či postoj k nezávislým domácím občanským a ekologickým iniciativám.
Logo Klimatické konference v Paříži

Ve dnech od 30. 11. do 11. 12. 2015 se v Paříži za účasti 50 tisíc delegátů uskuteční mezinárodní klimatická konference OSN. Jejím cílem je uzavření rámcové dohody pro přechod k ekonomikám s nízkými emisemi skleníkových plynů a omezení globálního oteplování.

Stránky