Články

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Podíl městské populace ve světě neustále roste. Cíl, zajistit do roku 2030 všem lidem na planetě přístup k bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a službám, není jednoduchý. Ještě stále se mnohá města nevypořádala se slumy, kde žije 828 milionů lidí.

Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

Udržitelné a obnovitelné získávání a využívání energie je výzvou pro udržitelný rozvoj.

Logo RVUR

Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu, inspirované koncem školního roku, vystavily vládě pomyslné vysvědčení za ekologickou politiku.

Sídlo Evropské agentury pro životní prostředí, Kodaň

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, společně s Ministerstvem životního prostředí a Evropskou agenturou pro životní prostředí – EEA, zorganizovaly 9.

Účastníci semináře na exkurzi v zázemí obchodního domu Ikea

Světový den životního prostředí optikou CSR

Vydáno: 23. 7. 2015 - 01:08 | Autor: o.j.holub

Největší platforma společenské odpovědnosti na světě Global Compact vstoupila do České republiky.

Stránky