Články

Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady

Tajemství zrychleného tempa klimatických změn, které zaznamenáváme v posledních desetiletích, je odhaleno. Podnebí ovlivňuje lidská činnost, konkrétně znečišťování životního prostředí, zejména ovzduší.

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Produkci a spotřební chování lidí je třeba reformovat směrem k trvale udržitelnějšímu modelu. To se týká průmyslu, ale i služeb, potravin či odpadů.

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Podíl městské populace ve světě neustále roste. Cíl, zajistit do roku 2030 všem lidem na planetě přístup k bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a službám, není jednoduchý. Ještě stále se mnohá města nevypořádala se slumy, kde žije 828 milionů lidí.

Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi

Pokud se svět stává stále bohatším, je třeba zajistit, aby se tyto prostředky dostaly i k lidem z nejchudších vrstev a zemí.

Vzdělání mezi Cíli udržitelného rozvoje

Kvalitní vzdělání je základním předpokladem pro úspěšný rozvoj jedince i společnosti. Jeho podoba je důležitou součástí udržitelného rozvoje.

Stránky