Články

Soutež o UR

Soutěže o udržitelný rozvoj

Vydáno: 15. 7. 2015 - 18:08

Vědomostní soutěže se těší mediální pozornosti. Díky tomu působí nejen na samotné soutěžící, ale i na širokou veřejnost. Coby vhodný nástroj neformálního vzdělávání se tak stávají populárním nástrojem informování i o tématech udržitelného rozvoje.

Ubývání kvalitní zemědělské půdy, snižování schopnosti krajiny zadržovat vodu, pokles biodiverzity, ztráta krajinného rázu a genia loci – to jsou ty nejzákladnější problémy udržitelného využívaní krajiny.

Moderní technologie mohou pomoci k větší dostupnosti vzdělání

Digitální technologie otevírají nové možnosti pro šíření znalostí, např. formou otevřeného vzdělávání.

Eco-driving

EU a eco-driving

Vydáno: 16. 4. 2015 - 18:51

Evropská unie prosazuje ekologizaci městské dopravy. Jedním z nástrojů je eco-driving.

Školačky v pakistánském Bamozai

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Vydáno: 15. 4. 2015 - 13:22

Kvalitní vzdělávání, jež v sobě zahrnuje principy udržitelného rozvoje, je základním předpokladem pro trvale udržitelné chování a jednání. Tím, jak by takové vzdělání mělo konkrétně vypadat, se zabývají četné národní i mezinárodní instituce a iniciativy.

Stránky