Články

Mondragonská korporace - příklad alternativní formy podnikání

Už dnes existují formy vlastnictví, struktury a řízení podniků, jejichž cílem je spojovat ekonomický výsledek s pozitivním dopadem na společnost.

Česká republika v roce 2030?

Vydáno: 16. 8. 2016 - 14:42

K formulaci rozvojových priorit ČR můžete přispět i vy!

Pomozte nám zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Poraďte nám, kam máme směřovat naše úsilí v příštích patnácti letech.

Informace jsou základním předpokladem pro udržitelné chování a jednání. Koncepty informační společnosti a udržitelného rozvoje se proto prolínají a doplňují.

Komár tygrovaný, jeden z přenašečů horečky chikungunya, se díky oteplování pozvolna blíží k nám.

Jedním z důsledků změny klimatu a globalizace je výskyt nepůvodních druhů komárů v našem zeměpisném pásmu, a to včetně nebezpečných patogenů, které přenášejí.

Příklad stavby v duchu baubiologie

V německé a rakouské architektuře a stavebnictví se v posledních letech čím dál víc uplatňují principy baubiologie. Jde o moderní alternativní řešení vztahu člověka ke svému obydlí a jeho okolí.

Stránky